Strona główna -> Założenia inwestycji

 

Założenia inwestycji

 W dniu 08.03.2010r. rozpoczęły się roboty budowlane na inwestycji pn. „Przebudowa ul. Międzyrzecznej w Międzyrzeczu wraz z budową chodnika i kanalizacji deszczowej” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Wykonawcą robót jest Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach, natomiast nadzór inwestorski pełni Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Bojszowach.
Wartość robót budowlanych wynosi 2.267.732,83 zł (brutto), natomiast nadzór inwestorski wyniesie 36.600,00 zł (brutto).
 
Przebudowa ul. Międzyrzecznej w liczbach:
  • 1.308 m       -     długość przebudowywanej drogi;
  •      5,5 m       -     planowana szerokość drogi;
  •     894 m       -     planowana długość powstałych chodników;
  •  1.441 m       -     długość planowanej do wybudowania kanalizacji deszczowej.
 „Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl