Strona główna -> Cel projektu
Cel projektu
 
Celem realizacje projektu jest poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej kluczową sieć drogową.
Szczególne znaczenie dla osiągnięcia celu ma poprawa funkcjonalności i parametrów technicznych układu sieci uzupełniającej. Ważna jest również poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych.